Салбарын нэр Данснууд
Баян-Өлгий аймгийн ЦШСГ Төрийн банк: 291400001473
Голомт банк: 5801000421
ХААН банк: 5180055762
Хас банк: 3005002910
Капитал банк: 2034000058
Капитрон банк: 50001802243