Баян-Өлгий аймгийн ЦШСГ

Хэрэглэгчийн онлайн системд тавтай морилно уу.
Баян-Өлгий аймгийн ЦШСГ
Хэрэглэгчийн онлайн системд тавтай морилно уу.


Хэрэглэгч таны гэрээнд бүртгэлтэй гар утасны дугаар луу төлбөрийн лавлагаа, нэвтрэх нууц код очих болно.

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн онлайн систем

  • Төлбөр тооцооны нэхэмжлэх,дэлгэрэнгүйг харах
  • Өргөдөл гомдол
  • Хэрэглэгчийн мэдээллийн лавлагаа
  • ЦЭХ-ний хэрэглээний судалгаа харах, хянах
  • ЦЭХ-ний гэрээний мэдээллээ харах, хянах
  • Тоолуурын мэдээллээ харах
  • Онлайнаар төлбөрөө төлөх
  • НӨАТ-ын баримт авах