Онлайн системд нэвтрэх вэ?


Уг системд нэвтрэхийн тулд та бүхэн Хэрэглэгчийн код хэсэгт Цахилгаан эрчим хүчнийхээ хэрэглэгчийн кодыг оруулна. 7 оронтой цифр байх ёстой ба та цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийнхээ кодыг мэдэхгүй байгаа бол 70422196 утсаар лавлаж асуух мэдэх боломжтой.